धूम धूम (English)

हिंदी फ़िल्में > धूम के गाने > धूम धूम (English)

गाना: धूम धूम (English)
फिल्म: धूम
गायक: टाटा यौंग
गीत:
संगीत:


धूम धूम कम एंड लाइट माय फायर
धूम धूम लेट मी टेक यू हायर
धूम धूम वान्ना फील दयाट बर्निंग
धूम धूम इटस ए वाइल्ड इमोशन
धूम धूम प्याशन एंड डिवोशन
धूम धूम नॉऊ द व्हील्स आर टर्निंग
मूव यूवर बॉडी क्लोज टू माइन नॉऊ
लेट मी फील यूवर लव डीवाइन नॉऊ
टूगेदर वी विल एक्स्प्लोड एंड वी विल गो बूम बूम बूम बूम
धूम मचले, धूम मचाले धूम - (४)

धूम धूम ऍम गोंना मेक यू स्वीट नॉऊ
धूम धूम लेटस गेट ऑल वेट नॉऊ
धूम धूम गोट्टा गेट डाउन ओन इट
धूम धूम टिल द अर्ली मोर्निंग
धूम धूम अन्टिल द ड्वानिंग
धूम धूम आय क्नोव दयाट यू वांट इट
शेक यूवर बॉडी डाउन टू द ग्राउंड
वन्स यू गो देअर इज नो टर्निंग राउण्ड
टूनइट वी गोंना मेक द वर्ल्ड गो बूम बूम बूम बूम
धूम मचाले, धूम मचाले धूम - (४)

धिस बर्निंग इनसाइड यू, क्नोव यू जस्ट कैन नॉट हाइड
सो डोंट फाईट द फीलिंग जस्ट लेट यूवर बॉडी डिसाइड
वेयर यू गेट डाउन ऑन द रोड, इटस ए वाइल्ड ओवरलोड
राइडिंग हयेर देन यू एवर डिड बीफोर
धूम धूम लेट यूवर बॉडी डू द टॉकिंग
धूम धूम आय वान्ना कीप ऑन रोक्किंग
धूम धूम आय वांट इट २४ * ७
धूम धूम गेट द रिदम ऑफ़ द बीत नॉऊ
धूम धूम फील द फाएर एंड द हेअत नॉऊ 
धूम धूम टेक ए ट्रिप तोह हेअवेन
आय वान्ना फील द वाइंड इन् माय हेअर नॉऊ
स्प्रेड द पॉवर एवेरीवेयर नॉऊ
फील द माजिक जस्ट गो जिप जाप जम
धूम मचाले
धूम मचाले, धूम मचाले धूम - (४)