Hindi Lyrics > Kannada Lyrics > Baba

Following are the kannada lyrics of songs from 'Baba'.

Baba

Movie Name - Lyrics Title
Baba - Surya Chandra
Baba - Nanna Preeti Artha Aagodilwa
Baba - Kanasaage Bartane
Baba - Hrudaya Badita
Baba - Yaaru Neenu

Did you like this movie & songs?