Hindi Lyrics > Marathi Lyrics > Duniyadari

Following are the marathi lyrics of songs from 'Duniyadari'.

Duniyadari

Lyrics of duniyadari

Movie Name - Lyrics Title
Duniyadari - Zindagi Zindagi
Duniyadari - Yaraa Yaraa
Duniyadari - Deva Tujya Gaabhaaryaalaa
Duniyadari - Tik Tik Vajate Dokyaat

Did you like this movie & songs?